Pomůžeme vám najít práci...

V tomto článku bych rád popsal aktuální zkušenost, kterou jsem mohl získat u mého, dnes již bývalého zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od společnosti, ve které se tento příběh udál, milióny peněz na

právníky nemám k dispozici, jsem jména společností, manažerů, personalistek a jiných zúčastněných nahradil nic a nikoho neidentifikujícími zkratkami.

 

Popisované události jsou skutečně prožité ve společnosti, kterou tedy pro účely tohoto článku budu označovat třeba jako společnost S1. Společnost S1 je velká nadnárodní společnost, která sem do Prahy přesunuje některá svá oddělení z jiných částí Evropy, neboť lidé zde v Praze jsou v oboru ve kterém S1 podniká znalí, vzdělaní a také jsou v porovnání s ostatními zeměmi, kde má společnost S1 pobočku anebo centrálu, daleko levnější.

 

Dnes je rovněž celkem standardní zaměstnance do takovýchto společností dodávat z jiných personálních či konzultantských společností. Jedna taková (společnost S2) mne oslovila v době hledání mého zaměstnání v létě roku 2013. Prošel jsem výběrovým řízením a domluvili jsme se tak, že pracovní smlouvu jsem podepsal se společností S2. Pracovní smlouva měla platnost 1 roku počínaje 1. 8. 2013 s tím, že když budou v S1 s mými pracovními výkony spokojení, sami smlouvu k jejímu konci prodlouží.

 

Oddělení, do kterého jsem byl přidělen, bylo vedeno manažerem (M1) ze Spojených Arabských Emirátů a čítalo 8 lidí. Do doby, než jsem nastoupil do tohoto oddělení pod tohoto manažera, jsem byl plně kompenzovaný a bez záchvatů – léky dokázaly bez problémů udržet mojí epilepsii pod kontrolou. Proto jsem ani při pohovorech informaci o mé epilepsii nešířil. Způsob jednání tohoto manažera byl však natolik proti srsti nejen mých kolegů, ale také mojí, že jsem po nějaké době vlivem stresu způsobovaného M1 během dne dostal velký záchvat. M1 zavolal záchranku, protože přirozeně nemohl vědět, co se děje a jak a co by v tu chvíli mohl konat. Tohle bylo těsně před koncem mé tříměsíční zkušební doby. Na druhou stranu musím naprosto upřímně říct, že jsme si spolu opravdu nesedli a že to mezi námi drhlo i během této doby. V době, kdy jsme si byli spolu popovídat na poslední schůzi, ze které měly moje kroky vést už rovnou na ulici, se tam objevil jiný manažer (M2) z Velké Británie, který právě budoval nové oddělení, kam se přesunovaly nějaké úkoly z Londýna. Slovo dalo slovo a tak jsem místo na ulici putoval do jeho oddělení.

 

Z počátku v jeho oddělení vše probíhalo v pořádku a bez jakýchkoliv neshod. Nicméně, díky množství stresu, který postupně vznikal v průběhu projektu a také nerealistickým termínům zadávaných projektovým manažerem, který o zpracovávané technologii nevěděl naprosto nic a přesto vymýšlel nepoužitelné části návrhů a postupy, se u mne začaly velké záchvaty objevovat častěji i během dne. V lednu jsem si proto namísto nemocenské vzal dovolenou a odešel na 4denní video-monitoring do nemocnice Na Františku v Praze. Bohužel se během této doby nepodařilo zachytit nic, co by pomohlo mému neurologovi v zhodnocení stavu a úpravě dávkování léků.

 

17. února 2014

Po jednom z velkých záchvatů, které jsem prodělal v kanceláři během dne, si mne M2 zavolal do jednací místnosti a tam se mne zeptal, proč se mi čas od času třesou ruce. Vzhledem k tomu, že to bylo krátce po tom videomonitoringu (byl obeznámen s tím, že dovolenou jdu trávit na videomonitoring do nemocnice) se mne začal ptát, jaký byl výsledek toho videomonitoringu, jaké jsem dostal předepsané léky a jaká je jejich účinnost.

M2 mi doporučil si dělat poznámky do nějakého bloku, abych nebyl tolik pod stresem a abych začal pravidelně navštěvovat fitness centrum Holmes Place. Rovněž mne požádal, abych informoval kolegy v mém okolí, jak se mají chovat, když budou v mé blízkosti ve chvíli, kdy budu mít záchvat. Kolegy jsem informoval ještě týž den a vysvětlil jsem jim, jak by se v takovém případě, když dostanu záchvat, měli chova,t aby zabránili zranění mému, ale také případně i jejich.


11. dubna 2014

Jednání M2 se mnou. Ve zkratce mi přednesl, že dostanu možnost stát se interním zaměstnancem, ale bude to znamenat nižší plat (už zde přednesl o kolik to má být). Už v této době jsem pociťoval problémy s pamětí a ani v této chvíli jsem ještě neměl s mým neurologem vyladěné léky. Proto jsem mu řekl, že z toho radost sice nemám, ale že jsem ochoten to přijmout. Celkem mne překvapilo, když mi pak na to odpověděl, abych si to ještě přes víkend doma rozmyslel, že to teď stejně ještě nemá připravené k podpisu...

 

14. dubna 2014

Dostal jsem první návrh nové smlouvy. Už zde v této smlouvě byly podmínky, které byly pro mne značně nevýhodné a společnosti S1 umožňující ukončit pracovní poměr v podstatě okamžitě. Mezi jinými například nutnost znovu absolvovat zdravotní prohlídku, zkušební dobu, a také zde byl snížený plat v porovnání s tím aktuálním o 10.000Kč. M2 jsem informoval o tom, že smlouvu s těmito podmínkami nemíním podepsat.

 

3. června 2014

Schůzka s M2 a s naší personalistkou P1. Oficiálně se mělo jednat o novém pracovním interním kontraktu, který mi byl nabídnut.

Na základě informací od M2 jsou podmínky uvedené ve smlouvě definované managementem v centrále společnosti ve Frankfurtu, která se rozhodla převést externisty na interní zaměstnance a snížit tak náklady na provoz.

·       Snižování nákladů se provádí zvyšováním počtu lidí ve skupině? Za poslední 3 měsíce proběhlo navýšení počtu lidí v naší skupině ze 2 na 5.

·       V mém případě byly finanční podmínky v nově nabídnutém interním kontraktu nižší o 10.000Kč oproti stávajícím podmínkám.

M2 na mojí otázku jak se tak stane, že finanční podmínky jsou najednou pro zaměstnance tak nevýhodné, odpověděl, že to je kvůli tomu, aby měli všichni členové skupiny vyrovnané platy.

·       Všichni členové skupiny nebyli na postu Application Manager. Někteří byli na postech Application Specialistů.

·       Původně mi bylo personalistkami tvrzeno, že výše platu se odvíjí podle tzv. žebříčku, kde je toho času 5 stupňů a v závislosti na pozici a výše stupně, do kterého tato pozice spadala, byl zaměstnanci přiřazen plat i do pracovní smlouvy.

·       Požádal jsem tedy P1 o dodání tohoto žebříčku, abych se mohl podívat na to, jak to tak vypadá v souvislosti s pozicí Application Managerů, Application Specialistů a podobně.

·       V porovnání s výtiskem žebříčku poskytnyutým jednou z personalistek, byla nabídnutá pozice a stupeň žebříčku v porovnání s aktuální pozicí a aktuálním stupněm žebříčku neshodná, tj. doposud jsem měl vyplácenu mzdu v nesouladu s tímto žebříčkem.

Personalistka P1 mi rovněž sdělila, že zde již není vůbec nic dalšího, co by mi S1 mohla poskytnout, protože kontrakt na dobu neurčitou není nabízen každému.

·       Může tomu tak být, ale předpokládám, že ostatní zaměstnanci mají ve smlouvě podmínky v souladu s žebříčkem společnosti.

Když jsem se opakovaně zeptal, jaké jsou tedy důvody, proč již není dále moje smlouva v platnosti a co jsem porušil, poškodil nebo způsobil, tak, chvíli opakovaně tvrdila pořád dokola něco o hodnotách a po nějaké chvíli sama začala diskutovat o mojí epilepsii. Do té doby jsem o epilepsii já sám neřekl ani slovo. Tato část diskuse vznikla teprve poté, když jsem sám podotkl, že pokud jde o důvody, tak maximálně vidím to, že by zde mohl hrát úlohu komunikační problém s manažerem oddělení, kde jsem působil předtím, M1.

 

Ona sama mi několikráte připomněla, že jsem to byl já sám, kdo v dubnu odmítl podmínky nové smlouvy (a že tedy očekává, že přeci umím držet slovo jako chlap).

P1 a M2 mi připomněli, že v souvislosti s obsahem aktuálně platné a mnou podepsané smlouvy, může být můj pracovní vztah ukončen během 10ti dnů bez udání důvodů.

 

Rovněž jsem byl M2 obviněn z toho, že na pohovorech, na které jsem po předání konceptu nové smlouvy začal chodit prohlašuji, že termín ke kterému jsem schopen nastoupit, je 1. května 2014 (datum začátku platnosti uvedený v návrhu nové smlouvy).

Dalším důvodem pro snížení mého platu, který uvedl M2, byl fakt, že jsem původně nastupoval v jiném oddělení a nyní pracuji v jiném, kde jsou platové podmínky jiné.

·       1. srpna 2013 jsem obdržel kontrakt na post Application Manager. Kdybych po skončení zkušební doby neakceptoval nabídku od M2, musel bych odejít pryč. Ani v tuto chvíli nebyly zmíněny jakékoliv jiné finanční podmínky a ani mi nebyl předán k podpisu jakýkoliv jiný pracovní kontrakt.

·       Rovněž jsem se zeptal několika kolegů, kteří měli za sebou přesun ze stejného oddělení, odkud jsem šel (vedeno M1) do oddělení, kde jsem byl (vedeno M2) anebo opačně, zda se jim při přesunu změnila jakýmkoliv způsobem výše platu. Ani jeden z kolegů mi nepotvrdil, že by se u něj změna oddělení projevila změnou výše platu.

 

Po mé otázce, zda je možné akceptovat nové podmínky smlouvy po ukončení platnosti mé aktuální smlouvy (tj. 31.7.2014, resp. 1.8.2014), mi P1 odpověděla, že mi jednoduše nerozumí. Opět mi bylo zopakováno, že jsem přeci již v půli dubna odmítl podmínky nové smlouvy, tak že přeci držím své slovo a tak tedy zde není vůbec žádná možnost, jak změnit moje jednou učiněné rozhodnutí. Zdůraznila mi, že opravdu nerozumí, jaké jsou ma očekávání, kolikrát budu dotazován na to, zda je moje rozhodnutí již konečné.

 

I v tuto chvíli, kdy jsem několikrát zopakoval, jak M2 tak P1, že jsem ochoten přijmout i tyto podmínky, mi P1 poněkolikáté zopakovala, že jsem to byl já, kdo ty první podmínky odmítnul v půli dubna a že bych tedy měl držet své slovo a že zde ani není způsob, jak jej změnit. V tuto chvíli zmínila, jak jsou vlastně féroví, že mi informaci o neprodloužení mé pracovní smlouvy dávají již 3 měsíce před jejím koncem (31. července 2014).

Po čtvrtém zopakování věty, kterou učinila sama personalistka, jsem se zeptal, jaký že má být smysl této diskuse. Po mé otázce to byla vlastně ona sam,a kdo ukončil tuto diskusi se slovy, že se jí nelíbí způsob jak a kam se tato diskuse ubírá.

 

4. června 2014

Jednání s M2, P1 a P2 – diskuse nad tím, kdy mohu očekávat doporučující dopis, o který jsem si zažádal již 2 týdny dopředu.

P1 opět zopakovala moje rozhodnutí, které se jednou učiněno nedá změnit, anebo vzít zpět.

Požádal jsem M2 o vytvoření doporučujícího dopisu, abych ho mohl používat při pohovorech a hledání práce.

V tuto chvíli přišli s tím, že pokud po nich chci doporučující dopis, musím jim předat žádost od společnosti, která jej požaduje. Rovněž mi bylo řečeno, že schválení takového dopisu musí být provedeno mým managerem, někým z HR a místním country managerem. P1 mi řekla, že náš country manager je toho času v zahraničí, takže toto lze provést velmi těžko.

 

V době, kdy jsme hledali místnost, ve které bude naše schůzka probíhat, jsme prošli kolem kanceláře našeho country managera. Má ve zvyku sedávat s otevřenými dveřmi do jeho kanceláře a tak bylo bez problémů možno vidět z chodby, že sedí za svým stolem a pracuje. Jakmile jsem toto namítnul, okamžitě jsem byl okřiknut personalistkou s tím, že country manager je v tuto chvíli příliš zaneprázdněn a na takovéhle věci nemá čas. Takže když nic jiného, minimálně tohle potvrdilo to, že jejich sdělení a informace se nezakládaly na pravdě.

 

Na základě popsaných zkušeností a schůzí, došel jsem k názoru, že jediným důvodem pro zorganizování schůze dne 3. června 2014 nebylo získání finálního rozhodnutí, ale zvýšení mé aktivity v hledání nové pracovní pozice. A to vše navzdory tomu, že když jsem naposledy šel na pohovor do assessment centra, který se nakonec protáhl na 4 hodiny, okamžitě M2 předpokládal, že jsem si v docházkovém systému odpíchnul absenci na pohovor jen jako oběd a podvádím tak v docházce a bude mne tak mít na čem chytit. To, že každý měsíc mám odpracováno v průměru o 15 hodin přesčasů, už ani nezmiňuji. V docházce jsem měl zaznamenanou dobu strávenou v assessment centru jako absenci.

 

Závěrem

bych tak tedy podotknul, že výše popsané evidentně potvrzuje to, že důvodem pro takový postup nabízení interního kontraktu není nějaká chyba nebo přestupek, který jsem měl učinit, ani snižování nákladů, anebo vyrovnání platů v oddělení / skupině, ale moje epilepsie.

 

Podrobnější popis mé snahy o získání doporučujícího dopisu v době před vybráním nahromaděné dovolené, resp. seznam důvodů proč mi ho nemohou vydat, byl jedna velká lež od samého začátku jako takového – to by bylo na další dlouhý příběh.

 

Přihlaste se

Provoz portálu podpořili

 
 
 

Kde nás najdete

Thomayerova nemocnice

Pavilon A1, Vídeňská 800

140 59, Praha 4

info@epistop.cz

Jsme také na...

Facebook
Twitter
Youtube
Googleplus

Spolupracujeme