Pomůžeme vám najít práci...

V rámci tohoto jobklubu mají dobrovolníci z řad klientů možnost vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto. Pokud s tím souhlasí, je průběh rozhovoru natáčen na videokameru. Následně si ho mohou spolu s ergoterapeutkou a psycholožkou pustit ze záznamu a důkladně rozbrat, zdůraznit to, co se povedlo, odhalit to, co ne a navrhnout řešení, jak to dopříště zlepšit.

 

 

V rámci tohoto jobklubu jsou probírány různé modelové situace i individuální situace klientů, pokud si to přejí. Cílem je nalézt pro každého z účastníků vhodný a jemu příjemný způsob, jak hovořit o svém onemocnění, případně definovat situace, kdy o něm taktně pomlčet.

Klienti se pokusí zařadit do jedné z následujících kategorií:

1. Epilepsie nemá na výkon mé práce žádný vliv, při případném záchvatu nemohu ohrozit sám/sama sebe ani nikoho jiného.

2. Epilepsie může ovlivnit výkon mé práce, při případném záchvatu může dojít k mému ohrožení nebo ohrožení jiné osoby.

Číst dál: jobklub4: Jak hovořit o epilepsii a kdy?

Obsahem 2. setkání je informovat o možnostech a strategiích vhodných při hledání práce. S klienty jsou vedeni k tomu, aby si ujasnili, jakou pozici hledají a co od ní očekávájí. Jsou diskutovány nejrůznější zdroje pracovních nabídek - tisk, úřad práce, internetové portály, pracovní agentury, doporučení známých,... Součástí setkání je také nácvik rozpoznání důvěryhodného inzerátu.

V druhé části tohoto jobklubu jsou klientům prezentovány zásady vedení osobní dokumentace, zejména rady a tipy, jak vytvořit profesionálně vyhlížející životopis a motivační dopis na konkrétní pozici. V neposlední řadě je rovněž probírána otázka "O jaký plat si říct?"

Prezentace k tomuto setkání ke stažení zde.

Tento jobklub je veden psycholožkou. Jeho náplní je vyplnění psychologických testů pod odborným dohledem. Testy mají sloužit k lepšímu sebepoznání. Mají pomoci odhalit klientovy silné i slabé stránky a pomoci k reálnému vnímání sebe sama a svých schopností. Dotazník profesní orientace má ukázat cestu k vhodným pozicím zejména těm, kteří

- potřebují změnit zaměstnání např. ze zdravotních důvodů

- pomýšlejí na rekvalifikaci

- mladým lidem, kteří přemýšlí, jaké další vzdělání zvolit

Obsah prvního setkání:

1. Představení účastníků a lektorů

2. Co je job klub a jak bude probíhat?

3. Jaká jsou očekávání účastníků? Co může job klub nabídnout?

4. Reakce na ztrátu zaměstnání

5. Role úřadu práce

6. Systém sociálního zabezpečení v  ČR

Číst dál: jobklub1: Představení, reakce na ztrátu zaměstnání, role úřadu práce, systém sociálního zabezpečení

Přihlaste se

Provoz portálu podpořili

 
 
 

Kde nás najdete

Thomayerova nemocnice

Pavilon A1, Vídeňská 800

140 59, Praha 4

info@epistop.cz

Jsme také na...

Facebook
Twitter
Youtube
Googleplus

Spolupracujeme

Soukromé zdravotnické zařízení AV Institut