Tento jobklub je veden psycholožkou. Jeho náplní je vyplnění psychologických testů pod odborným dohledem. Testy mají sloužit k lepšímu sebepoznání. Mají pomoci odhalit klientovy silné i slabé stránky a pomoci k reálnému vnímání sebe sama a svých schopností. Dotazník profesní orientace má ukázat cestu k vhodným pozicím zejména těm, kteří

- potřebují změnit zaměstnání např. ze zdravotních důvodů

- pomýšlejí na rekvalifikaci

- mladým lidem, kteří přemýšlí, jaké další vzdělání zvolit