Pomůžeme vám najít práci...

V rámci tohoto jobklubu jsou probírány různé modelové situace i individuální situace klientů, pokud si to přejí. Cílem je nalézt pro každého z účastníků vhodný a jemu příjemný způsob, jak hovořit o svém onemocnění, případně definovat situace, kdy o něm taktně pomlčet.

Klienti se pokusí zařadit do jedné z následujících kategorií:

1. Epilepsie nemá na výkon mé práce žádný vliv, při případném záchvatu nemohu ohrozit sám/sama sebe ani nikoho jiného.

2. Epilepsie může ovlivnit výkon mé práce, při případném záchvatu může dojít k mému ohrožení nebo ohrožení jiné osoby.

V inscenovaných situacích si následně mohou vyzkoušet různé způsoby, jak o své nemoci říci zaměstnavateli, případně jak může rozhovor probíhat, pokud o svém onemocnění budou pomlčí.

Klienti, kteří mají status osoby se zdravotním postižením, by o tom měli svému zaměstnavateli říct - status OZP je může být v určitých situacích při jednání se zaměstnavatelem výhodou, zaměstnavatel může uplatňovat jistá finanční zvýhodnění.

Podrobnější rady a informace, jak hovořit o epilepsii naleznete v příručce Epilepsie a zaměstnání (stáhnout) nebo zde.

Přihlaste se

Provoz portálu podpořili

 
 
 

Kde nás najdete

Thomayerova nemocnice

Pavilon A1, Vídeňská 800

140 59, Praha 4

info@epistop.cz

Jsme také na...

Facebook
Twitter
Youtube
Googleplus

Spolupracujeme

Soukromé zdravotnické zařízení AV Institut