Nabízíme: 
 
·         Individuální poradenství - sociální a pracovně-právní poradenství, tvorba osobní dokumentace. 
 
·         JOB KLUB – skupinová aktivita zaměřená na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, základy počítačové gramotnosti a prohloubení orientace na trhu práce. 
 
·         Tréninková místa - získání či obnovení pracovních návyků, práce v kolektivu, praxe a doporučení pro budoucí zaměstnavatele. 
 
·         Spolupráce se zaměstnavateli a zaměstnávání - zprostředkování informací o epilepsii zaměstnavatelům, obecně i dle individuálních potřeb klientů 
 
Realizaci projektu zajišťuje sociální pracovnice a ergoterapeutka.

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze